Dušeci od latexa

Prirodni latex je materijal koji se dobija obradom “mleka” iz drveta kaučuka. Izuzetno je cenjen, trajan, visoko elastičan , težak, proizvodnja i transport nisu jednostavni procesi što samim tim utiče na visoku cenu takvih jezgara.
Veštački lateks je derivat nafte, prozvodi se na mnogo više mesta (jezgra dostupna na našem tržištu su uglavnom iz Bugarske) lakši je, ima specifičan miris, pruža finu podršku i dobar osećaj kada je jezgro adekvatno obradjeno.
Ako je razlog za kupovinu lateksa to što je prirodan materijal, trebalo bi da znate da većina modela koji se prodaju na našem tržištu nemaju nimalo prirodnog u sebi (100% lateks nije isto što i 100% prirodni lateks); često imaju jako tanke presvlake kako bi bili jeftiniji, a to može biti pogubno za jezgro.
Za osobe koji prvi put biraju dušek od latexa, preporuka je naš model Ergomed: jezgro koje je optimalna kombinacija prirodnog i veštačkog, koje ima dobru zonsku podelu, srednju tvrdoću (jezgra od 100% prirodnog latexa su dosta “mekana”) i ozbiljnu navlaku koja ga dobro čuva od spoljnih uticaja.